Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล
ประวัติอำเภอ
แผนที่ข้อมูลการท่องเที่ยว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2561
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดหาพัสดุ*
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
วารสารรายงานประจำปี2559
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทร 0-4279-9055,0-4279-8202 แฟกซ์ 0-4279-8431


                  

  
  

 วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล  อากาศอำนวย(รายการด้วยลำแข้ง ช่อง7)*คลิ๊กชมวิดิทัศน์นำเสนอตลาดสดเทศบาล 1   Download แบบฟอร์มขอใช้บริการ ลงข่าว ,งานซ่อม

 

 
      

    

 

 

    

16 กรกฎาคม 2561  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยเปาเหมี่ยน ชุมชนที่ 9

19 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการรวจสอบภายใน

8 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

27 เมษายน 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมบริเวณลานรวมใจไทโย้ยจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

30 มีนาคม 2561 แผนการออกบริการจัดเก็บภาษี ปี2561

28 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

21 มีนาคม 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

5 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  ชมภาพประทับใจงานประเพณีบุญเดือนสิบ

และสรุปผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน 
ณ ลำน้ำยาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2560
 

 

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2561 นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกิจกรรม เข้าวัด ฟังธรรม ณ วัดอุดมรัตนาราม และภาคปฏิบัติ รับฟังการบรรยายและปฏิบัติสมาธิ ณ ประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช
ณ วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน (เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพ ๓ กิโลเมตร และ ๕ กิโลเมตร ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ลานรวมใจไทโย้ย

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2561 เวลา 16.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
พร้อมด้วยนายศิริพงษ์ อุดมวรรณรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลอากาศอำนวยคัพประจำปี2561
สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมเจ๊เมย์ รองชนะเลิศได้แก่ทีมครูอรทัยบ้านสกรีน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2561 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ระดับจังหวัด ของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.  นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันไทโย้ย
ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลเจ้าปู่ ในงานได้ร่วมชมขบวนแห่วิถีวัฒนธรรมไทโย้ยจากทั้ง6คุ้มวัด
กิจกรรมบวงสรวงปู่ตา กิจกรรมพาแลง โดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
คลิ๊กชมภาพกิจกรรม 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวอากาศอำนวยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ ลานรวมใจไทโย้ย
และในภาคบ่าย จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ ทั้ง6คุ้มวัด ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และสรงน้ำพระที่ลานรวมใจไทโย้ย

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวอากาศอำนวยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ ลานรวมใจไทโย้ย
และในภาคบ่าย จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ ทั้ง6คุ้มวัด ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และสรงน้ำพระที่ลานรวมใจไทโย้ย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วยนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิดบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา ระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน2561 ณ วัดทุ่ง อากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับ รร.เทศบาลอากาศอำนวยชุมชนอุปถัมป์
จัดให้มีกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตร ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยจากเทศบาลตำบลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ ๕๐ คน ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) ได้ดำเนินโครงการนิทรรศการผลงานของหนู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียน คณะครูได้แสดงผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานความสำเร็จในการเรียนของตนเอง โดยมีกิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียน ครู การแสดงความสามารถบนเวที การจัดนิทรรศการต่างๆ

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น.เทศบาลตำบลอากาศอำนวย นำคณะพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ประชาชนจิตอาสา อำเภออากาศอำนวย เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เนื่องในวโรกาส เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เข้าร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย ณ.ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จ.สกลนคร

12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์
นโยบายความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้เดินทางเข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่2 ITA
และรับมอบโล่เกียรติยศ คะแนนสูงมาก อันดับ 1 ของ อปท.ในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมสัมมนาและรับโล่โดยนายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล
ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

26 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย นำเงินบริจาคสมทบเข้าร่วม
ตามโครงการ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ณ วัดทุ่ง อากาศอำนวย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน ประจำชุมชน ปี 2561
ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้นำเจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านอากาศ
และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น"มูนมังอีสาน"ครั้งที่9
ณ ริมห้วยทราย มรภ.สน. ได้ต้อนรับประธานในพิธี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.ทส.
และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สน.เยี่ยมชมซุ้มชาติพันธุ์ไทโย้ย และโอกาสนี้ทางกลุ่มชาติพันธุ์ไทโย้ย
ได้เป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวของจังหวัดสกลนครที่ได้แสดงในพิธีเปิดงานต่อหน้าประธานในพิธีและเเขกผู้มีเกียรติ
ณ หอประชุมจามจุรี1 และได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากท่านประธานในพิธี

เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้ออกการจัดทำเวทีประชาคมแผนชุมชน
ชุมชนที่ 1,2,3,4 ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยมีเด็กและเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมป์)

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภออากาศอำนวย พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 1 มกราคม 2561 โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็๋นจำนวนมาก ณ ลานรวมใจไทโย้ย 


 
 
 
  

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 628311 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif