Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ถ่ายทอดสดแข่งเรือบุญเดือนสิบ
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
โครงสร้างการบริหารงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สถานะทางการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณปี2557
เทศบัญญัติงบประมาณปี2556
แผนพัฒนาสามปี
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย โทรศัพท์ 0-4279-9055,0-4279-8202 แฟกซ์ 0-4279-8431

 

 
                    

 วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล  อากาศอำนวย(รายการด้วยลำแข้ง ช่อง7)*คลิ๊กชมวิดิทัศน์นำเสนอตลาดสดเทศบาล 1   Download แบบฟอร์มขอใช้บริการ ลงข่าว ,งานซ่อม

    ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงาน  ภาพกิจกรรมในคืนไหลเรือไฟ   มอบรางวัลทีมเรือ  ประกวดเทพีลุ่มน้ำยาม 

 

 โปรแกรมแข่งขันกีฬาหน่วยงานประจำปี 2557


 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตทิ้งขยะ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 4 มี.ค.57

 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งบริหาร 28 ก.พ. 57 

 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ เอกสารประกอบ 24 ก.พ.57

 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 6 ม.ค.57 

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดงานวันบัณฑิตน้อย วันแห่งรอยยิ้ม
ให้แก่เด็กเล็กที่จบในรุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย  ชมภาพเพิ่มเติม
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ลงพื้นที่ฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ชมภาพเพิ่มเติม
ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เพื่อรับรู้ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง โดยลงพื้นที่ ที่ชุมชน 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
พร้อมด้วย นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอเข้าร่วมรับการเยี่ยมติดตาม
ข้อมูลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาปิดฉากลงแล้วครับ กีฬาหน่วยงานประจำปี 2557 สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลอากาศอำนวยครับ

preview ภาพกิจกรรม 
งานพระราชทานเพลิงศพพระครูวุฒิธรรมานุยุต(สุรินทร์ ธมฺมวุฑฺโฒ) 
ขบวนเคลื่อนศพ   4 มีนาคม 2557 (1) (2) (3) (4)  กลางคืน (1) (2) พิธีลอยอังคาร


 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกองค์ประธาน ณ วัดป่ารัตนคุณ ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
มอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการ ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม
คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานพิธีเปิด กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557
ณ สนามกีฬา รร.อากาศอำนวยศึกษา ชมภาพเพิ่มเติม Link1  Link2 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานพิธีเปิด กีฬานักเรียนท้องถิ่น จ.สกลนคร เมืองโย้ยเกมส์ ประจำปี 2557
ณ สนามกีฬา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  เพิ่มเติม2

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
เข้ารับโล่ อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2556 จากนายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาล
จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับมวลชน จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันปีใหม่ ณ บริเวณลานรวมใจไทโย้ย พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยกองสวัสดิการสังคม คลิ๊กชมภาพ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ร่วมงานประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศ ณ วัดทุ่ง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม link1 link2

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556  นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ร่วมงาน 5 ธันวามหาราช โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นเวลา 09.00 น.หน่วยงานต่างๆร่วมพิธีถวายพานพุ่ม
ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมกล่าวอาเศียรวาท 17.00 น.เดินเทิดพระเกียรติ และเวลา 19.19 น. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย 

 

 

 


 

 

 

แนะนำบุคคลากร
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 396942 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif