Xbox Logo
Xbox Live
ผู้บริหารเทศบาล
p2555.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
โครงสร้างการบริหารงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สถานะทางการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณปี2557
เทศบัญญัติงบประมาณปี2556
แผนพัฒนาสามปี
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
เทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2554
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
บุคลากรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย โทรศัพท์ 0-4279-9055,0-4279-8202 แฟกซ์ 0-4279-8431

 

                    

 วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล  อากาศอำนวย(รายการด้วยลำแข้ง ช่อง7)*คลิ๊กชมวิดิทัศน์นำเสนอตลาดสดเทศบาล 1   Download แบบฟอร์มขอใช้บริการ ลงข่าว ,งานซ่อม

 

 ชมภาพกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนสิบ 2557

 


 28 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตที่ทิ้งขยะ (ช่วงที่3)

  28 ต.ค. 57 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องรับสมัครผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน)

20 ต.ค. 57 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

20 ต.ค. 57 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาล(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

                         7 ต.ค. 57 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

                                    4 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์วัดทุ่ง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

              5 ก.ย. 57 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แนบท้ายลงนาม

             5 ก.ย. 57 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 3 โครงการ

 

 

23 ต.ค.2557 เวลา 08.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ซึ่งมีหน่วยงาน
ส่วนราชการ  เข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน 
22 ต.ค.2557 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
เข้ารับการตรวจเยี่ยม และรับมอบนโยบาย จาก นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
7 ต.ค.2557 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรีเดินทางมอบอาหารปลาให้กับชุมชน
ภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6 ต.ค.2557 เวลา 19.00 น. 
นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานเทศบาล 
เข้าร่วม
พิธีสวดมนต์ถวายแด่ในหลวง เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
1 ต.ค.2557 เวลา 08.00 น. นายวัชรินทร์ รุณจักร นายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานเทศบาล
เข้าร่วม
พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย26 ก.ย. 57 เวลา 09.00 น.นายวัชรินทร์ รุณจักร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพ่อแม่เป็นครูหนูสุขใจ ณ ศูนย์พัฒนาเด็เล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย   คลิ๊กชมภาพวิดิโอกิจกรรมอื่นๆ /    บทประมวลยอดอวยพร 

   
 


 

 

 

 


 

 

เขียนความคิดเห็น (0ความคิดเห็น)

 

แนะนำบุคคลากร
แนะนำบุคคลากร
Who's Online
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไปออนไลน์
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 487632 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif